Schema och läxdagar

Läxor:

Måndag : Läsläxa

Onsdag: Matteläxa på Bingel